Szeląg 1801-A

Szeląg 1801-A
Szeląg 1801-A
stan zachowania
NGC AU55 BN
cena wywoławcza
500 PLN
cena końcowa
2 100 PLN
Cena szacunkowa
1 000 - 1 500 PLN
Stan zachowania
NGC AU55 BN

Kopicki 9296 (R3); Plage 44; Berezowski 4.00 zł. Piękny egzemplarz, moneta rzadka w takim stanie. twoje notatki

brak