770
St. 1-
771
St. 1-
772
PMG 67 EPQ
773
PMG 62 EPQ
774
St. 2

10 groszy 1924

cena wywoławcza
50 PLN
775
St. 1/1-

20 groszy 1924

cena wywoławcza
120 PLN
776
St. 3+

WZÓR 1 złoty 1919 - S. 36 B

cena wywoławcza
300 PLN
777
St. 2-
778
St. 1-
779
St. 1/1-

1 złoty 1919 - S. 38 E

cena wywoławcza
500 PLN
780
St. 3

1 złoty 1919 - S. 68 I

cena wywoławcza
80 PLN
781
St. ~1-

WZÓR 5 złotych 1919 - S. 13. A.

cena wywoławcza
2 000 PLN