385
St. 1-
387
St. 1-

Królestwo Polskie, 20 fenigów 1917

cena końcowa
~61 EUR