43
St. 1- (R3)
44
St. 4++ (R6)
45
St. 4-5 (R5)

Skarb Wyzwolonej Polski 10 złp (1853)

cena końcowa
3 400 PLN
46
St. 1/1- (R4)