45
St. 4-5 (R5)

Skarb Wyzwolonej Polski 10 złp (1853)

cena końcowa
3 400 PLN