288
St. 4++
289
St. 4+

PEWEX 10 centów 1960 - Db

cena końcowa
100 PLN
290
St. 3

PEWEX 50 dolarów 1969 - GI

cena końcowa
420 PLN
291
St. 3+

PEWEX 10 dolarów 1979 - HF

cena końcowa
300 PLN
292
St. 1-

PEWEX 20 dolarów 1979 - HH

cena końcowa
260 PLN