160
PMG 67 EPQ
162
St. 1/1-

20 złotych 1931 - DK

cena końcowa
220 PLN
164
PMG 67 EPQ

2 złote 1936 - DT - PMG 67 EPQ

cena końcowa
440 PLN
165
PMG 65 EPQ

2 złote 1936 - DT - PMG 65 EPQ

cena końcowa
340 PLN
166
PMG 66 EPQ

20 złotych 1936 - AK - PMG 66 EPQ

cena końcowa
340 PLN