1921
St. 1-

Austria, Formularz 5 guldenów 1808

cena końcowa
140 PLN