628
St. 2
629
PCGS MS62

Bolesław II Śmiały, Denar królewski

cena końcowa
2 300 PLN
630
St. 2
632
PCGS AU55
633
PCGS UNC
634
St. 4+
635
St. 3
636
St. 3+

Kazimierz III Wielki, Kwartnik ruski

cena końcowa
1 400 PLN
637
St. 3+
638
St. 3+

Ludwik Węgierski, Kwartnik ruski

cena końcowa
140 PLN
639
St. 3/3+