896
PCGS AU55 (R5)
897
PCGS UNC

Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1660 DL

cena końcowa
3 200 PLN
898
St. 3
899
St. 3+/2-
900
PCGS AU58