Gustaw Adolf, Talar Elbląg 1628 - rzadkość

Gustaw Adolf, Talar Elbląg 1628 - rzadkość
Gustaw Adolf, Talar Elbląg 1628 - rzadkość
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~6 038 EUR
cena końcowa
~11 352 EUR
Literatura
Hutten-Czapski 4268 (R4), Kopicki 9633 (R5), Ahlstrom 13b, CNE 641 (R5)

Pierwszy talar Elbląga, wybity w czasach szwedzkiej okupacji tego miasta.

Bardzo rzadki, efektowny numizmat, będący pełnowartościową monetą, wybitą zgodnie z polską stopą menniczą, zanim okupant rozpoczął emisje podwartościowych monet.

Bardzo ładna prezencja, w zakamarkach ma jeszcze zachowane lustro mennicze, a całość jest podkreślona starą, równomierną patyną. Dobry relief. Piękna moneta.  

Odmiana z dwiema datami: u góry rewersu i pod tarczą herbową na awersie. Bez napisu na rancie.

Awers: dwa lwy na konsoli, podtrzymujące ukoronowaną pięciopolową szwedzką tarczę herbową. W otoku:
GVSTAVUS : ADOLPHVS : D : G : SVEC : GOTH : VAN : REX • N : D : F •

Rewers: ozdobna miejska tarcza herbowa pod głową Anioła, nad znakiem mincerskim "serce z hakiem". W otoku:
MONETA : NOVA : CI - VIT : ELBINGENSIS • 16 - 28 •

Rzadkość.

Srebro, średnica 41 mm, waga 28.73 g.
twoje notatki

brak