Gustaw Adolf, Półtorak Elbląg 1629

Gustaw Adolf, Półtorak Elbląg 1629
Gustaw Adolf, Półtorak Elbląg 1629
stan zachowania
2
cena wywoławcza
~7 EUR
cena końcowa
~38 EUR
Literatura
Górecki E.29.1.a (F2)

Bardzo ładna moneta, jak na ten typ. Z zachowaną świeżością menniczą. 
twoje notatki

brak