Gustaw Adolf, Półtorak Elbląg 1629

Gustaw Adolf, Półtorak Elbląg 1629
Gustaw Adolf, Półtorak Elbląg 1629
stan zachowania
2
cena wywoławcza
30 PLN
cena końcowa
160 PLN

Bardzo ładna moneta, jak na ten typ. Z zachowaną świeżością menniczą. Literatura
Górecki E.29.1.a (F2)

twoje notatki

brak