628
St. 2
629
PCGS MS62

Bolesław II Śmiały, Denar królewski

cena końcowa
2 300 PLN