632
PCGS AU55
633
PCGS UNC
634
St. 4+
635
St. 3
636
St. 3+

Kazimierz III Wielki, Kwartnik ruski

cena końcowa
1 400 PLN