1109
St. 4+/3
1111
St. 3
1112
St. 3/3+
1113
St. 3 (R5)
1115
St. 3+
1117
St. 3

Wolne Miasto Gdańsk, Szeląg 1808 M

cena końcowa
250 PLN
1118
St. 3+

Wolne Miasto Gdańsk, Szeląg 1812 M

cena końcowa
280 PLN
1119
PCGS AU58
1120
St. 3

Księstwo Warszawskie, Talar 1811 IB

cena końcowa
1 900 PLN