1119
PCGS AU58
1120
St. 3

Księstwo Warszawskie, Talar 1811 IB

cena końcowa
1 900 PLN
1121
St. 3

Księstwo Warszawskie, Talar 1812 IB

cena końcowa
1 925 PLN
1122
St. 3

Księstwo Warszawskie, Talar 1812 IB

cena końcowa
1 800 PLN
1123
St. 3-

Księstwo Warszawskie, Talar 1814 IB

cena końcowa
1 600 PLN
1124
St. 4-5

Księstwo Warszawskie, Talar 1814 IB

cena końcowa
950 PLN
1125
St. 4+
1126
St. 2+
1127
St. ~2
1128
St. 4-3 Ber. 25 zł
1129
St. 4/4+