1293
St. PCGS PR64

Wolne Miasto Gdańsk, 2 guldeny 1923

cena końcowa
3 300 PLN