442
St. 2

Karol II, 3 krajcary Oleśnica 1615

cena końcowa
~21 EUR