391
St. 3+ (R4)

Adam Wacław, 3 krajcary Cieszyn 1597

cena końcowa
1 050 PLN
392
St. 2/2+
393
St. 2-
394
St. 3+

Adam Wacław, Halerz Skoczów 1612 CC

cena końcowa
1 450 PLN