399
St. 3+

Gdańsk 1 marka 1914

cena końcowa
650 PLN
400
St. 1-

Gdańsk 50 pfennigów 1916

cena końcowa
120 PLN