2248
St. 2

Albania, 20 franga ari 1927

cena końcowa
~388 EUR