1139
St. 3
1140
St. 3/3+
1141
PCGS MS63
1142
St. 2
1143
St. 3+

Stefan Batory, Grosz Ryga 1582

cena końcowa
~56 EUR
1144
St. 3

Stefan Batory, Grosz Ryga 1583

cena końcowa
~56 EUR