1182
St. 3+ Tysz. 50mk
1183
St. 2
1184
St. 2-
1185
St. 1-
1186
St. 2/2+
1188
St. 2
1189
St. 3+/2-
1190
St. 3+