1495
St. 3+/2-
1496
St. 3

Jan II Kazimierz, Ort Poznań 1654

cena końcowa
~200 EUR