1499
St. 3+
1500
St. 3

Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1660 DL

cena końcowa
~117 EUR