Poniatowski, PRÓBA 1771 Grosz - monogram "pisany" - RZADKI

Poniatowski, PRÓBA 1771 Grosz - monogram pisany - RZADKI
Poniatowski, PRÓBA 1771 Grosz - monogram pisany - RZADKI
stan zachowania
NGC AU55
cena wywoławcza
~1 176 EUR
cena końcowa
~1 176 EUR

Moneta bardzo ładnie zachowana, wybita stemplem, na którym widać liczne rysy, ale na monecie widoczne tylko jedno zarysowanie - na prawo od monogramu. Duża świeżość i charakterystyczna, dla monet bitych w czystym srebrze, patyna. Nota NGC, w tym przypadku, naszym zdaniem nie doszacowuje tej monety. 

Najniższy nominał drugiego okresu bicia monet próbnych z 1771 r., których emisja, wykonana w czystym srebrze, miała zapobiec masowemu fałszowaniu monety polskiej w mennicach Prus. Jak pisał o tym Janusz Parchimowicz:

"Memorandum przygotowane przez Stolnika Wielkiego Koronnego Augusta Moszyńskiego, proponowało rezygnację z miedzi, jako dodatku do stopu monetarnego. Miało to wyeliminować w myśl zamysłu autorów możliwość fałszowania monety polskiej. Król Stanisław August Poniatowski postanowił sprawdzić, jak tak wybite monety miałyby wyglądać i zachowywać się w obiegu, nakazał więc przygotowanie stempli. Zadanie to zlecił Janowi Filipowi Holzhausserowi, medalierowi królewskiemu. Ten wykonał projekty i zestawy stempli w kilku wariantach. Idea monet z czystego srebra i ich projekty nie doczekały się realizacji..."

Próbny grosz z sentencją ET IN PARVIS PURUS ("i w drobnych częściach czysty").

Bardzo rzadka odmiana, z klasycznym monogramem literami "pisanymi", z koroną umiejscowioną tuż nad nim. Wyraźnie rzadsza, niż odmiana z literami "drukowanymi", którą Berezowski wyceniał 8-krotnie taniej (5 zł, oferowany egzemplarz 40 zł).

Polecamy.Literatura
Parchimowicz-Brzeziński 53.a, Plage 466, Kopicki (R7), Berezowski 40.00 zł

twoje notatki

brak