Poniatowski, PRÓBA 1771 Dwugrosz (półzłotek) - Salamandra

Poniatowski, PRÓBA 1771 Dwugrosz (półzłotek) - Salamandra
Poniatowski, PRÓBA 1771 Dwugrosz (półzłotek) - Salamandra
stan zachowania
NGC AU53
cena wywoławcza
~352 EUR
cena końcowa
~847 EUR

Charakterystyczny i poszukiwany próbny półzłotek (2 grosze). 

Moneta z pięknym rewersem z Salamandrą w ogniu, z sentencją NON TIMET ("nie lęka się") w otoku i datą w odcinku.

Odmiana z prostymi literami monogramu króla, z pierwszym rysunkiem salamandry.
Literatura
Parchimowicz-Brzeziński 54.a (R3)

twoje notatki

brak