782
St. 2-
783
NGC MS62
784
St. 2+ (R8)
786
St. NGC F

Poniatowski, Złotówka 1768 I.S.

cena końcowa
420 PLN
787
St. 4-3 Ber. ?
788
St. 4+/3
789
St. 3+/2 Ber. 25zł
790
St. 4-3 Ber. 12,5z
791
St. +/-3

Poniatowski, Złotówka 1776 E.B.

cena końcowa
650 PLN
792
St. 4-3 Ber. 12.5z
793
St. 4+/3

Poniatowski, Złotówka 1785 E.B.

cena końcowa
460 PLN