Nimecy, Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szóstak 1682 HS

Nimecy, Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szóstak 1682 HS
Nimecy, Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szóstak 1682 HS
stan zachowania
NGC MS63
cena wywoławcza
~28 EUR
cena końcowa
~49 EURLiteratura
Schrötter 1795

twoje notatki

brak