Nimecy, Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szóstak 1682 HS

Nimecy, Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szóstak 1682 HS
Nimecy, Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szóstak 1682 HS
stan zachowania
NGC MS63
cena wywoławcza
120 PLN
cena końcowa
210 PLNLiteratura
Schrötter 1795

twoje notatki

brak