891
St. 2/2+

Kłodzko, Halerz ok. 1460 rok

cena końcowa
150 PLN