958
St. 2

Jerzy Wilhelm, Ort Królewiec 1623

cena końcowa
200 PLN