608
St. 3/3+
609
St. 2
610
St. 2/2-
611
St. 3+
612
St. 4+
613
St. 3+/2- R5