2411
NGC MS63

Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno 1617

cena końcowa
~42 EUR