Kazimierz IV Jagiellończyk, Brakteat Elbląg

Kazimierz IV Jagiellończyk, Brakteat Elbląg
Kazimierz IV Jagiellończyk, Brakteat Elbląg
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
20 PLN
cena końcowa
160 PLN

W roku 1246 Wielki Mistrz Henryk von Hohenlohe, wydając przywilej lokacyjny dla miasta Elbląga zezwolił na otwarcie w niej mennicy. W źródłach z tego okresu znajdujemy wzmianki o biciu w niej monet Zakonu Krzyżackiego (których kolekcję również oferujemy na obecnej aukcji), jednak dziś ich atrybucja wciąż nie jest pewna.

Pierwsze monety z herbem miejskim Elbląga wybijano dopiero w czasach Kazimierza Jagiellończyka, który w wydanym 6 marca 1454 roku akcie inkorporacyjnym zezwolił bić monetę ze znakami królewskimi. Jednym z dwóch nominałów bitych w tym okresie są brakteaty.

Odmiana z węższą tarczą, z zaokrągloną podstawą.

Srebro, średnica 12.4-13.1 mm, waga 0.18 g.Literatura
Kopicki 7059 (R3), CNCE 28 (R2), Paszkiewicz C2

twoje notatki

brak