Zygmunt I Stary, Trojak Elbląg 1536

Zygmunt I Stary, Trojak Elbląg 1536
Zygmunt I Stary, Trojak Elbląg 1536
stan zachowania
3/3+
cena wywoławcza
400 PLN
cena końcowa
1 000 PLN

Czasy Zygmunta I Starego to okres reform monetarnych. Jedną z nich było stworzenie jednolitej monety w Koronie i Prusach, do czego otworzono mennicę w Toruniu. W reakcji na to m.in. Elbląg rozpoczął starania nad uruchomieniem własnej mennicy, powołując się między innymi na nadany za Kazimierza przywilej. Zgodę od króla otrzymuje w 1530, w tym samym roku emitując pierwsze monety.

Pierwszy dostępny trojak elbląski (rocznik 1535 jest znany z egzemplarza w MN w Warszawie).

Odmiana z legendą zakończoną ELBIN i rozetką nad herbem miasta.

Rzadszy.Literatura
Iger E.36.1.a (R2), Kopicki 7089 (R3), CNCE 199 (R2)

twoje notatki

brak