Zygmunt III Waza, Szeląg Olkusz 1590 I-F - styl jak Dulski

Zygmunt III Waza, Szeląg Olkusz 1590 I-F - styl jak Dulski
Zygmunt III Waza, Szeląg Olkusz 1590 I-F - styl jak Dulski
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~7 EUR
cena końcowa
~42 EUR

Przejściowy typ szelągów: z herbem Lewart i inicjałami Jana Firleja (nowego podskarbiego wielkiego koronnego), jednak z monogramem starego typu.Literatura
Kopicki 609 (R)

twoje notatki

brak