Jan II Kazimierz, Ort Bydgoszcz 1651 CG - wartość 21 - bardzo rzadki

Jan II Kazimierz, Ort Bydgoszcz 1651 CG - wartość 21 - bardzo rzadki
Jan II Kazimierz, Ort Bydgoszcz 1651 CG - wartość 21 - bardzo rzadki
stan zachowania
3
cena wywoławcza
~468 EUR
cena końcowa
~1 451 EUR
Literatura
Kopicki 1711 (R4), Kurpiewski 320 (R5), Tyszkiewicz 24 mk

Emisja JEDNEGO miesiąca!

Charakterystyczny ort z cyframi 2-1 po bokach tarczy.

W reakcji na problemy jakie wywołała w 1650 uchwała mennicza podnosząca wartość monety, 14 stycznia 1651 roku wydano uniwersał narzucający kurs nowej i starej monety. Jej efektem było podniesienie wartości orta z 18 na 21 groszy, co znalazło swoje odzwierciedlenie na ortach bydgoskich.

Bardzo rzadkich, gdyż już 24 lutego anulowano styczniową uchwałę, przywracając orta do dawnej wartości.

Srebro, średnica 28 mm, waga 5.69 g
twoje notatki

brak