Jan II Kazimierz, Szóstak Bydgoszcz 1662 TT

Jan II Kazimierz, Szóstak Bydgoszcz 1662 TT
Jan II Kazimierz, Szóstak Bydgoszcz 1662 TT
stan zachowania
NGC AU53
cena wywoławcza
100 PLN
cena końcowa
180 PLN

Odmiana bez obwódek po obydwóch stronach. 



Literatura
Kopicki 1650

twoje notatki

brak