2529
NGC MS62
2530
NGC MS62
2532
NGC MS61

Jan II Kazimierz, Szeląg Wilno 1653

cena końcowa
~60 EUR
2533
St. 2/2+