Jan II Kazimierz, Szeląg Wschowa 1650 - małe litery

Jan II Kazimierz, Szeląg Wschowa 1650 - małe litery
Jan II Kazimierz, Szeląg Wschowa 1650 - małe litery
stan zachowania
3
cena wywoławcza
~23 EUR
cena końcowa
~327 EUR
Literatura
Kopicki 1539 (R3), Tyszkiewicz 3 mk

Typ z napisem na rewersie.

Odmiana z małymi literami.
twoje notatki

brak