3494
St. 3, 2

Tybet, 5 sho 1950 i 3 srang 1935

cena końcowa
260 PLN