1.000 złotych 1945 - Ser.B - PMG 53

1.000 złotych 1945 - Ser.B - PMG 53
1.000 złotych 1945 - Ser.B - PMG 53
stan zachowania
PMG 53
cena wywoławcza
250 PLN
cena końcowa
1 100 PLN

Banknot po wyraźnie widocznych poprawkach konserwatorskich, gdzie ich białe miejsca na krawędziach wyraźnie odznaczają się na tle pożółkłego papieru, miejscami wręcz z wyraźnymi zażółceniami. Dłuższe krawędzie wyrównywane. Pod światło brak pełnych linii złamań, ale banknot był zapewne złożony w pół. Literatura
Miłczak 120a

twoje notatki

brak