10 złotych 1919 - S.11. A. - brązowa klauzula - PIĘKNY

10 złotych 1919 - S.11. A. - brązowa klauzula - PIĘKNY
10 złotych 1919 - S.11. A. - brązowa klauzula - PIĘKNY
stan zachowania
1-
cena wywoławcza
~17 647 EUR
cena końcowa
~19 764 EUR
Literatura
Miłczak 50b

Banknot w stanie nieobiegowym, piękny. 

Bez ugięć w polu, drobne nagniotki jedynie w obrębie marginesów. W polu banknotu małe nadgięcie przed portretem Kościuszki, na którego grzbiecie od strony rewersu widoczne zabrudzenie. Na dolnym marginesie trzy drobne, rdzawe plamki. Stan zachowania w pełni naturalny, bez żadnych poprawek konserwatorskich czy kontaktu z wodą. 

Pozycja ogromniej rzadkości, przez znawców jednogłośnie uznawana za typologicznie najrzadszy polski banknot XX wieku. 

Emisja wydrukowane na zlecenie Ministerstwa Skarbu w roku 1919, w ramach przygotowań do wprowadzenia nowej waluty po odzyskaniu niepodległości.

Nominał 10 złotych wydrukowano w dwóch wersjach. Pierwszej - niezatwierdzonej do obiegu - z klauzulą na odwrocie wydrukowaną drobną czcionką na fioletowym tle i drugiej, z klauzulą o poprawionej czytelności, zapisaną na kontrastowym, brązowym tle, większą czcionką rozciągniętą na 10 wierszy (wersja pierwsza miała zapis w 9 wierszach).

Banknot ten, wraz z całą emisją wprowadzono do obiegu w dniu otwarcia Banku Polskiego - 28 kwietnia 1924. Emisja ta, na dzień wprowadzenia zawierała już niewłaściwe podpisy Dyrektora i Skarbnika Banku. Najbardziej potrzebne w ówczesnym obiegu banknotowym nominały: 5, 10 i 20 złotych tej emisji szybko uzupełniono drukowanymi już w Warszawie, zbieżnymi pod względem szaty graficznej banknotami II emisji 1924 roku.

Wprowadzone banknoty pierwszej emisji 1919 roku szybko zużyły się w obiegu, a cała emisja została wycofana już w roku 1928, na ponad 10 lat przed wybuchem II Wojny Światowej. Na rynku pozostały z niej zachowane nieliczne sztuki. 

Rzadkość, w wyśmienitym stanie zachowania.

Walor bardzo atrakcyjny kolekcjonersko, o dużym potencjale inwestycyjnym. 

Zdecydowania polecamy. 
twoje notatki

brak