Zygmunt II August, Trojak Wilno 1563

Zygmunt II August, Trojak Wilno 1563
Zygmunt II August, Trojak Wilno 1563
stan zachowania
2
cena wywoławcza
~70 EUR
cena końcowa
~103 EUR
Literatura
Cesnulis-Ivanauskas 9SA49-12, Iger V.63.1.e (R), Kopicki 3306

Odmiana z nowym zapisem tytulatury - z D*G (Dei Gratia - z bożej łaski) - bitym w latach 1563-1564.

Legendy zakończone LI / LI.

Monogram o wstędze gładkiej.
twoje notatki

brak