Zygmunt II August, Dwudenar Wilno 1567 - NGC MS62

Zygmunt II August, Dwudenar Wilno 1567 - NGC MS62
Zygmunt II August, Dwudenar Wilno 1567 - NGC MS62
stan zachowania
NGC MS62
cena wywoławcza
100 PLN
cena końcowa
600 PLN

Wczesna dla tego rocznika odmiana z Pogonią z ogonem uniesionym.Literatura
Ivanauskas-Cesnulis 3SA2-1, Kopicki 3229

twoje notatki

brak