Jan II Kazimierz, Ort Kraków 1656 IT IC - błąd ARGIN

Jan II Kazimierz, Ort Kraków 1656 IT IC - błąd ARGIN
Jan II Kazimierz, Ort Kraków 1656 IT IC - błąd ARGIN
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~188 EUR
cena końcowa
~247 EUR
Literatura
Kopicki jak 1740 (R3), Kurpiewski -

Ciekawy i ładny egzemplarz krakowskiego orta szwedzkiej emisji.

Wariant z błędem w legendzie rewersu, w słowie 'srebrna' - ARGIN zamiast ARGEN.

Odmiana bez obwódek, z charakterystycznymi dla tego rocznika literami IC (Jana Czamera).

Jedno skaleczenie na awersie, ładna, stara patyna, dobra prezencja.

Rzadki błąd.

Polecamy.
twoje notatki

brak