685
NGC AU58
686
St. 3+

Jan II Kazimierz, Ort Wschowa 1652

cena końcowa
500 PLN
687
St. 3+/2 R7