Jan II Kazimierz, Szeląg Wilno 1652 - NGC MS63

Jan II Kazimierz, Szeląg Wilno 1652 - NGC MS63
Jan II Kazimierz, Szeląg Wilno 1652 - NGC MS63
stan zachowania
NGC MS63
cena wywoławcza
100 PLN
cena końcowa
260 PLN

Odmiana z datą w otoku. Wariant z legendą zakończoną LITV.Literatura
Kopicki 3581

twoje notatki

brak