Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1677 SB - błąd: 8-1 zamiast 1-8

Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1677 SB - błąd: 8-1 zamiast 1-8
Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1677 SB - błąd: 8-1 zamiast 1-8
stan zachowania
3
cena wywoławcza
150 PLN
cena końcowa
550 PLN

Rzadka i charakterystyczna odmiana pierwszego rocznika ortów króla Sobieskiego. 

Błąd w oznaczeniu nominału na rewersie: 8-1 zamiast 8-1. 

Wariant z obręczą korony owalną, listkami lauru wskazującymi X-P. 

Naturalny, obiegowy, dość słabo wykonany egzemplarz. 
Literatura
Kopicki 1982 (R4), Szatalin BD77d-5 (R5)

twoje notatki

brak