Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1677 SB - tarcza wklęsła

Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1677 SB - tarcza wklęsła
Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1677 SB - tarcza wklęsła
stan zachowania
2
cena wywoławcza
400 PLN

pozycja wycofana

Pozycja wycofana, powód inny, niezwiązany z oryginalnością monety.


Ładny, głęboko wybity, dobrze zachowany ort. 

Odmiana z wklęsłą tarczą herbową i inicjałami S-B pod oznaczeniem nominału. 

Wariant legendowy PR, z portretem królewskim z sześcioma skórzanymi paskami. Literatura
Kopicki 1979 (R), Szatalin BD77i-1 (R)

twoje notatki

brak